• NYSE American: XPL | TSX: SLR

  •     

Archived Filings

Quarterly Reports

2024 1st Quarter – PDF

2024 1st Quarter – Interactive

2023 3rd Quarter – PDF

2023 3rd Quarter – Interactive

2023 2nd Quarter – PDF

2023 2nd Quarter – Interactive

2023 1st Quarter – PDF

2023 1st Quarter – Interactive

2022 3rd Quarter – PDF

2022 3rd Quarter – Interactive

2022 2nd Quarter – PDF

2022 2nd Quarter – Interactive

2022 1st Quarter – PDF

2022 1st Quarter – Interactive

2021 3rd Quarter – PDF

2021 3rd Quarter – Interactive

2021 2nd Quarter – PDF

2021 2nd Quarter – Interactive

2021 1st Quarter – PDF

2021 1st Quarter – Interactive

2020 3rd Quarter – PDF

2020 3rd Quarter – Interactive

2020 2nd Quarter – PDF

2020 2nd Quarter – Interactive

2020 1st Quarter – PDF

2020 1st Quarter – Interactive

2019 3rd Quarter – PDF

2019 3rd Quarter – Interactive

2019 2nd Quarter – PDF

2019 2nd Quarter – Interactive

2019 1st Quarter – PDF

2019 1st Quarter – Interactive

2018 3rd Quarter – PDF

2018 3rd Quarter – Interactive

2018 2nd Quarter – PDF

2018 2nd Quarter – Interactive

2018 1st Quarter – PDF

2018 1st Quarter – Interactive

2017 3rd Quarter – PDF

2017 3rd Quarter – Interactive

2017 2nd Quarter – PDF

2017 2nd Quarter – Interactive

2017 1st Quarter – PDF

2017 1st Quarter – Interactive

2016 3rd Quarter – PDF

2016 3rd Quarter – Interactive

2016 2nd Quarter – PDF

2016 2nd Quarter – Interactive

2016 1st Quarter – PDF

2016 1st Quarter – Interactive

2015 3rd Quarter – PDF

2015 3rd Quarter – Interactive

2015 2nd Quarter – PDF

2015 2nd Quarter – Interactive

2015 1st Quarter – PDF

2015 1st Quarter – Interactive

2014 3rd Quarter – PDF

2014 3rd Quarter – Interactive

2014 2nd Quarter – PDF

2014 2nd Quarter – Interactive

2014 1st Quarter – PDF

2014 1st Quarter – Interactive

2013 3rd Quarter – PDF

2013 3rd Quarter – Interactive

2013 2nd Quarter – PDF

2013 2nd Quarter – Interactive

2013 1st Quarter – PDF

2013 1st Quarter – Interactive

2012 3rd Quarter – PDF

2012 3rd Quarter – Interactive

2012 2nd Quarter – PDF

2012 2nd Quarter – Interactive

2012 1st Quarter – PDF

2012 1st Quarter – Interactive

10-Ks

2023 10-K – PDF

2023 10-K – Interactive

2022 10-K – PDF

2022 10-K – Interactive

2021 10-K – PDF

2021 10-K – Interactive

2020 10-K – PDF

2020 10-K – Interactive

2019 10-K – PDF

2019 10-K – Interactive

2018 10-K – PDF

2018 10-K – Interactive

2017 10-K – PDF

2017 10-K – Interactive

2016 10-K/A – PDF

2016 10-K/A – Interactive

2016 10-K – PDF

2016 10-K – Interactive

2015 10-K – PDF

2015 10-K – Interactive

2014 10-K – PDF

2014 10-K – Interactive

2013 10-K – PDF

2013 10-K – Interactive

2012 10-K – PDF

2012 10-K – Interactive

Letters to Shareholders
2024 Letter to Shareholders    
2023 Letter to Shareholders 2022 Letter to Shareholders 2021 Letter to Shareholders
2020 Letter to Shareholders 2019 Letter to Shareholders 2018 Letter to Shareholders
2017 Letter to Shareholders 2016 Letter to Shareholders  2015 Letter to Shareholders

Annual Reports

2013 Annual Report 2012 Annual Report 2011 Annual Report
2010 Annual Report 2009 Annual Report 2008 Annual Report
2007 Annual Report 2006 Annual Report 2005 Annual Report
2004 Annual Report 2003 Annual Report 2002 Annual Report
2001 Annual Report 2000 Annual Report 1999 Annual Report
1998 Annual Report 1997 Annual Report 1996 Annual Report